postheadericon Szkoły wyższe – państwowe czy prywatne

Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX stulecia, a wiec przed przemianami ustrojowymi w naszym kraju, szkolnictwo wyższe było tylko państwowe, tylko kilka uczelni w kraju (między innymi Katolicki Uniwersytet Lubelski) nie podlegało państwu. Jednak od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać w naszym kraju prywatne uczelnie wyższe, które w większości zajmowały się kształceniem studentów w systemie zaocznym. Uczelnie takie zachęcały bardzo do wstąpienia w ich progi, reklamując się, że absolwenci danej uczelni bez problemu znajda prace, kusząc kolejnymi otwieranymi kierunkami kształcenia. Prywatne uczelnie wyższe w tym czasie spełniły bardzo pożyteczną rolę, bowiem z jednej strony uruchamiały kierunki kształcenia, prawie nieobecne na uczelniach państwowych, o kierunkach nauczania tradycyjnych, z drugiej zaś strony umożliwiały w większym stopniu studiowanie, gdyż powstawały nawet w stosunkowo niedużych miastach, co miało wpływ na łatwiejszy dostęp do możliwości studiowania dla wielu osób. Jednak z czasem okazało się, że wiele szkół wyższych prywatnych nie egzekwuje w należytym stopniu znajomości wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci kończący taką uczelnie, co zupełnie stało się zaprzeczeniem kształcenia wyższego. Kolejna kwestia jest taka, że prywatne uczelnie wyższe rzadko kształcą w kierunkach technicznych, na które od lat jest największe zapotrzebowanie.

postheadericon Jaki powinien być nauczyciel w obecnych czasach

Posyłając swoje dziecko do szkoły, każdy z nas ma nadzieje, że dana szkoła będzie przyjazna dla naszego dziecka, zaś nauczyciele, w ręce których oddajemy nasza pociechę, będą kompetentni, fachowi i wiedzą, jak postępować, by nasze dziecko skorzystało z faktu chodzenia do szkoły jak najwięcej. Jednak nie zawsze okazuje się, że nauczyciele, zwłaszcza zatrudnieni w szkołach publicznych, spełniają pokładane w nich przez rodziców dzieci oczekiwania. Jaki powinien być nauczyciel-ideał, w obecnych czasach, gdzie na dzieci i młodzież czyha wiele niebezpieczeństw, z drugiej zaś strony wszyscy jesteśmy coraz bardziej zabiegani i mamy coraz mniej czasu na prowadzenie edukacji naszych dzieci we własnym zakresie? Na pewno jedna z podstawowych cech współczesnego, dobrego nauczyciela powinna być jego fachowość, a więc gruntowne wykształcenie w kierunku, w którym uczy lub wykłada. Zmieniające się ciągłe niektóre kierunki wiedzy, ich szybki rozwój powoduje, że nauczyciel powinien praktycznie codziennie dokształcać się, ogarniając wiedzę z swojej dziedziny, robiąc kolejne fakultety w celu rozszerzenia posiadanej wiedzy i możliwości nauczania. Kolejna sprawa to indywidualne podejście do każdego ucznia, co powinno uchronić przed sytuacjami typu wyalienowanie niektórych uczniów, ich zagubienie czy popadnięcie w depresję. Nauczyciel powinien utrzymywać stały kontakt i współprace z rodzicami, zwłaszcza tych dzieci, które mają najróżniejsze problemy w związku z przebywaniem w szkole i naukę.

postheadericon Dlaczego warto czytać?

Wszyscy od dziecka wpajają nam, że warto czytać książki. Skoro jest to tak istotne i ważne, to co nam daje czytanie książek? Tak się składa, że czytanie bardzo pozytywnie wpływa na nasz rozwój intelektualny i osobowościowy, czego niestety nie można powiedzieć o oglądaniu telewizji. Niestety jak pokazują badania przeprowadzone przez renomowany ośrodek TNS OBOP 42% Polaków nie wykazuje zainteresowania czytaniem książek. Nie są to cieszące informacje, dlatego przedstawimy poniżej kilka zalet czytania książek, abyśmy mieli świadomość co tracimy nie biorąc książki do ręki. Czytanie przede wszystkim uczy myślenia i poszerza nasza wiedzę. Czytając książki mamy do czynienia z przekazem słownym. Przekaz słowny jest kanwą naszego myślenia i podstawowym narzędziem naszej komunikacji. W formie pisemnej ludzie zapisywali i zapisują wszelkie informacje i dorobek dziedzictwa kulturowego. Informacje, uczucia, myśli i idee trafiają do naszej świadomości poprzez słowa, a nie przez proste przekazy wizualne. Czytając analizujemy treść, a nie tylko biernie ją przyjmujemy. Czytanie książek poszerza naszą wiedze o otaczającym nas świecie. Każda książka dotyczy jakiegoś tematu i zagadnienia. Czytając powoli poznajemy dane zagadnienie, poprzez własną refleksje nad tym co czytamy. Przeciwnie jest w przypadku przekazu wizualnego, tu informacje trafiają do nas szybko i w dużej ilości. Nie da się przez to dłużej nad czymś zastanowić i w pełni to zapamiętać, w naszej świadomości pozostają tylko wybrane fragmenty przekazu. Dzięki czytaniu pracuje nasza wyobraźnia. To my sami wyobrażamy sobie postacie, kreujemy scenerie itp. Nasza wyobraźnia pracuje, czego niestety nie doświadczamy oglądając telewizje. Tu mamy wszystko podane na tacy, postacie, scenerie, mimikę, emocje, nad niczym sami nie musimy się zastanawiać. Im więcej czytamy tym więcej poznajemy słów, łatwiej jest nam się wysławiać i porozumiewać. Łatwo idzie rozpoznać w wypowiedziach czy ktoś czyta książki, czy nie. Jak by się zastanowić jest wiele przykładów, które przemawiają na rzecz książek. Przede wszystkim uczymy się myślenia, poszerzamy swoją wiedzę, nasza wyobraźnia pracuje i nasze słownictwo jest na określonym poziomie.

postheadericon Jak zachęcić dziecko do czytania książek

W dobie gier komputerowych, telewizji i internetu trudno namówić dziecko, aby przeczytało szkolną lekturę, jeszcze trudniej namówić je do czytania dla przyjemności. Czytanie rozwija u dziecka wyobraźnię, język, pomaga pozbyć się problemów z ortografią, w ogóle jest bardzo ważną częścią edukacji. Aby zachęcić pociechę do czytania książek warto rozejrzeć się za pozycjami, które są aktualnie na czasie. Wiele książek, które oferuje rynek wydawniczy ma swoje kontynuacje albo przełożenia na filmy czy gry komputerowe, dlatego też najlepiej iść tym tropem i zaproponować dziecku lekturę tego, co widziała na ekranie kina czy komputera. Bardzo dobrym pomysłem jest też wyrobienie u dziecka przyzwyczajeń czytelniczych, na początku rodzic sam może czytać mu przed snem, by potem zaproponować samodzielną lekturę. Młodsze dzieci na pewno zachęci bogata oprawa książki, piękne ilustrację, ciekawy format. Wydawnictwa proponują dziś czytelnikom takie rzeczy, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak najlepszą zachętą do czytania książek będzie danie dobrego przykładu swojemu dziecku, które widząc czytającego rodzica sam z ciekawości sięgnie po książkę. Działanie na zasadzie autorytetu i czytanie książek po to, aby dziecko po nie sięgnęło sprawdza się na różnych etapach dorastania. Rodzic jest bowiem przez długi czas najlepszym przyjacielem i bohaterem każdego malucha.

postheadericon Matura to wcale nie bzdura

Wielu młodych ludzi po gimnazjum kontynuuje swoją edukację w szkołach średnich, a jak wiadomo nauka w takiej szkole kończy się zawsze egzaminem dojrzałości, czyli maturą. Wydawać by się mogło, że dzisiejsza matura to pestka w porównaniu z trudnymi ustnymi i pisemnymi egzaminami sprzed kilkunastu lat. Jednak nie każdy licealista radzi sobie z arkuszami egzaminacyjnymi, co sprawia, że jego edukacja potrwa trochę dłużej niż przewidywał. Nowa matura, bo tak oficjalnie i nieoficjalnie, nazywa się ten egzamin polega przede wszystkim na rozwiązywaniu zadań z arkusza egzaminacyjnego. Maturzysta ma szansę skonfrontować wiedzę, którą zdobywał przez trzy lata nauki w liceum, z rzeczywistości i sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowie zdają trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język obcy nowożytny, a także przedmioty dodatkowe, które wybierają zgodnie ze swoimi preferencjami. Przy wyborze przedmiotu dodatkowego dużą rolę odgrywa kierunek studiów na który maturzysta ma zamiar się wybrać po zdaniu egzaminów. Trudno stwierdzić, czy współczesna matura jest trudna, czy też nie, na pewno jednak tak samo stresuje podchodzących do niej młodych ludzi. Jest jedną z niewielu okazji, kiedy licealista sprawdza swoją wiedzę i umiejętności w stopniu maksymalnym. Dopiero dostanie się na wymarzone studia pokazuje, że opłacała się trzyletnia nauka.

postheadericon Internet źródłem współczesnej wiedzy

Postęp techniczny, także ten związany z przetwarzaniem informacji, sprawia, że coraz częściej zamiast po encyklopedii papierowej sięgamy do internetu szukając potrzebnej wiedzy na dany temat. Jest to wynik postępującego przenoszenia wszelkich dziedzin życia do sfery sieci. Wszyscy, począwszy od dzieci, przez młodzież szkolną, studentów, dorosłych, a nawet starszych, korzystają z informacji zawartych w internecie. Jest to oczywiście bardzo wygodny sposób zdobywania wiedzy, a nawet pewna metoda edukacji w danej dziedzinie. Jednak korzystając z internetowych encyklopedii, kompendiów wiedzy czy innych edukacyjnych portali należy pamiętać o tym, że nie wszystkie z nich przedstawiają wiarygodne informacje. Upowszechnianie się internetu sprawia, że można zacząć traktować przestrzeń wirtualną jako rzetelne źródło przekazujące wiedzę i uczące przeróżnych umiejętności. Istnieją już pewne programy, portale pełniące funkcje edukacyjne, które prezentowaną wiedzę podpierają książkowymi bibliografiami, i takim rzeczywiście można zaufać. Bardzo dobrym pomysłem jest wspieranie czy też patronowanie różnych fundacji czy organizacji edukacyjnych takim portalom, wtedy można mieć pewność, że ma się do czynienia z prawdziwą nauką. Nie jest możliwe zatrzymanie wszechobecności internetu, ale dobrze czasem pamiętać i przypominać sobie, że wiedza i edukacja to także książki i biblioteki, a nie hasło w wyszukiwarce.

postheadericon Wzrasta przemoc wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Zero tolerancji dla przemocy w szkole, to program, który powstał kilka lat temu. Rzeczywiście, po jego wprowadzeniu do szkół, zrobiło się spokojniej wśród nastolatków. Nie trwało to jednak długo – 2007 rok był jedynym w ostatnich dziesięciu latach, kiedy znacznie zmalała ilość szkolnych przestępstw. Później było tylko gorzej, aby dojść do dzisiejszych czasów, kiedy bezpieczeństwo uczniów w szkołach jest coraz bardziej zagrożone. W czasach, gdy rodzice od rana do nocy są zapracowani i nie mają czasu na poświęcenie swoim dzieciom choćby godziny dziennie, te wychowują się same, czerpiąc wzorce z brutalnych filmów, gier komputerowych, internetu, a swoje frustracje wyładowują na rówieśnikach ze szkoły. I nie dotyczy to tylko chłopców – według policyjnych statystyk, dziewczynki nie odstają od swoich kolegów, a potrafią często być bardziej brutalne i bezwzględne niż oni. Nauczyciele są bezsilni, uczniowie mają więcej praw niż obowiązków, a jak widać delikatna perswazja grona pedagogicznego nic tu nie zdziała. Edukacja młodzieży dotycząca życia w społeczności, w społeczeństwie i przestrzegania zasad moralnych, legła w gruzach. W szkołach wzrasta liczba przestępstw – rozboje, wymuszenia, szantaż, pobicia, napaści, kradzieże – oprócz uczniów, ofiarami często padają sami nauczyciele. Czy zatem wprowadzenie gimnazjów podczas reformy szkolnictwa było słuszne? Coraz więcej głosów słychać za likwidacją tego etapu nauczania na rzecz przedłużenia szkoły podstawowej i szkoły średniej.

postheadericon Uczelnie wyższe narzekają na matury

Już kilkanaście lat temu wprowadzono w życie reformę polskiego systemu szkolnictwa. Objęła ona przede wszystkim szkoły podstawowe, nowopowstałe w wyniku zmian gimnazja oraz szkoły średnie. Wywarła jednak także wpływ na uczelnie wyższe. Wszystko oczywiście przez wprowadzenie tak zwanej nowej matury. Egzamin ten znacznie się zmienił. Uczniowie do niego podchodzący nie pisali już przez kilka godzin wielostronicowych prac lub nie rozwiązywali skomplikowanych zadań matematycznych, ale muszą odpowiadać na krótkie pytania testowe. Taki egzamin miał dawać możliwość kompleksowego sprawdzania znajomości podstawowych wiadomości i przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia. Sprawdzany był przez niezależnych egzaminatorów, co miało ujednolicać wyniki. Dzięki temu egzamin maturalny miał stać się także od razu egzaminem na studia. Tutaj od uczelni wyższej zależało, jakie przedmioty maturalne będą brane pod uwagę podczas przyjmowania kandydatów oraz jaki wynik podczas egzaminu dojrzałości trzeba uzyskać, by dostać się na studia. Jak widać w założeniu system ten jest bardzo sprawiedliwy. Jednak po kilku latach pracownicy naukowi zaczęli na niego narzekać. Przede wszystkim dlatego, że okazało się, że studentom brak jest podstawowych wiadomości, więc na zajęciach przez pierwsze miesiące studiowania nadrabia się zaległości, a dopiero potem można wpajać młodym ludziom kolejne, specjalistyczne już informacje.

postheadericon Przedmiot zarządzania w organizacjach

Organizacje, jakie występują na rynku muszą realizować swoje postanowienia i misje, ponieważ w inny sposób nie mogłyby osiągać żadnych dochodów, a tym samym rozwijać się. Taka sytuacja jest doskonała tylko w tedy, gdy organizacja w swym codziennym zarządzaniu może wykorzystać bez przeszkód wszystkie swoje zasoby, jakie są w jej posiadaniu. Z tego też względu głównym przedmiotem zarządzania ogólnego w każdym przedsiębiorstwie jednym z głównych zadań zarządzania ogólnego jest zarządzanie typowo strategiczne, które ma na celu kształtowanie struktur administracyjnych a także zarządzanie administracją oraz zasobami materialnymi i ludzkimi. W przedsiębiorstwach ogromny nacisk kładzie się na przywództwo, ponieważ dzięki doskonale podejmowanym decyzjom, ma ono szansę dobrze i prawidłowo funkcjonować. Kierownicy w placówkach zarządzają, więc odrębnymi częściami przedsiębiorstwa, dzięki czemu wszystkie szczegóły mogą zostać w pełni dopracowane, a to z kolei wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

postheadericon Rozwijanie talentów

Gdybyśmy przypomnieli sobie takie ważne osoby, jak Szopen, czy bach. Na pewno byśmy byli przekonani o tym, że są to świetni artyści, którzy wiele nam po sobie, swojej pracy, pasji, zostawili. Każdy z nas może mieć dzisiaj dostęp do ich dzieł, które nadal są bardzo cenione. Ale trzeba przyznać, że oni byliby niczym, gdyby regularnie nie ćwiczyli. Już będąc w młodym wieku poświęcali większość czasu na muzykę i wiele rzeczy z tym związane. Także starali się opanowywać grę na wielu instrumentach, co rozszerzyło ich możliwości. Tak samo może być w naszym przypadku. Jeśli chcielibyśmy zdobyć odpowiedni talent, to należy go ćwiczyć. Przecież nie powinniśmy zdecydować, że już taki talent posiadamy. Dlatego dobrze jest wziąć pod uwagę swoje możliwości, które możemy rozwijać. Na przykład chcielibyśmy dobrze grać na jakimś instrumencie. Wtedy to musielibyśmy poświęcić na jego naukę sporo czasu. Jeśli już opanowaliśmy jego grę, to następnie możemy się skupić na dalszym rozwoju, czyli tworzeniu utworów, pisaniu tekstów.