Archive for the ‘Polscy naukowcy’ Category

postheadericon Szkoły wyższe – państwowe czy prywatne

Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX stulecia, a wiec przed przemianami ustrojowymi w naszym kraju, szkolnictwo wyższe było tylko państwowe, tylko kilka uczelni w kraju (między innymi Katolicki Uniwersytet Lubelski) nie podlegało państwu. Jednak od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać w naszym kraju prywatne uczelnie wyższe, które w większości zajmowały się kształceniem studentów w systemie zaocznym. Uczelnie takie zachęcały bardzo do wstąpienia w ich progi, reklamując się, że absolwenci danej uczelni bez problemu znajda prace, kusząc kolejnymi otwieranymi kierunkami kształcenia. Prywatne uczelnie wyższe w tym czasie spełniły bardzo pożyteczną rolę, bowiem z jednej strony uruchamiały kierunki kształcenia, prawie nieobecne na uczelniach państwowych, o kierunkach nauczania tradycyjnych, z drugiej zaś strony umożliwiały w większym stopniu studiowanie, gdyż powstawały nawet w stosunkowo niedużych miastach, co miało wpływ na łatwiejszy dostęp do możliwości studiowania dla wielu osób. Jednak z czasem okazało się, że wiele szkół wyższych prywatnych nie egzekwuje w należytym stopniu znajomości wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci kończący taką uczelnie, co zupełnie stało się zaprzeczeniem kształcenia wyższego. Kolejna kwestia jest taka, że prywatne uczelnie wyższe rzadko kształcą w kierunkach technicznych, na które od lat jest największe zapotrzebowanie.

postheadericon Matura to wcale nie bzdura

Wielu młodych ludzi po gimnazjum kontynuuje swoją edukację w szkołach średnich, a jak wiadomo nauka w takiej szkole kończy się zawsze egzaminem dojrzałości, czyli maturą. Wydawać by się mogło, że dzisiejsza matura to pestka w porównaniu z trudnymi ustnymi i pisemnymi egzaminami sprzed kilkunastu lat. Jednak nie każdy licealista radzi sobie z arkuszami egzaminacyjnymi, co sprawia, że jego edukacja potrwa trochę dłużej niż przewidywał. Nowa matura, bo tak oficjalnie i nieoficjalnie, nazywa się ten egzamin polega przede wszystkim na rozwiązywaniu zadań z arkusza egzaminacyjnego. Maturzysta ma szansę skonfrontować wiedzę, którą zdobywał przez trzy lata nauki w liceum, z rzeczywistości i sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowie zdają trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język obcy nowożytny, a także przedmioty dodatkowe, które wybierają zgodnie ze swoimi preferencjami. Przy wyborze przedmiotu dodatkowego dużą rolę odgrywa kierunek studiów na który maturzysta ma zamiar się wybrać po zdaniu egzaminów. Trudno stwierdzić, czy współczesna matura jest trudna, czy też nie, na pewno jednak tak samo stresuje podchodzących do niej młodych ludzi. Jest jedną z niewielu okazji, kiedy licealista sprawdza swoją wiedzę i umiejętności w stopniu maksymalnym. Dopiero dostanie się na wymarzone studia pokazuje, że opłacała się trzyletnia nauka.

postheadericon Rozwijanie talentów

Gdybyśmy przypomnieli sobie takie ważne osoby, jak Szopen, czy bach. Na pewno byśmy byli przekonani o tym, że są to świetni artyści, którzy wiele nam po sobie, swojej pracy, pasji, zostawili. Każdy z nas może mieć dzisiaj dostęp do ich dzieł, które nadal są bardzo cenione. Ale trzeba przyznać, że oni byliby niczym, gdyby regularnie nie ćwiczyli. Już będąc w młodym wieku poświęcali większość czasu na muzykę i wiele rzeczy z tym związane. Także starali się opanowywać grę na wielu instrumentach, co rozszerzyło ich możliwości. Tak samo może być w naszym przypadku. Jeśli chcielibyśmy zdobyć odpowiedni talent, to należy go ćwiczyć. Przecież nie powinniśmy zdecydować, że już taki talent posiadamy. Dlatego dobrze jest wziąć pod uwagę swoje możliwości, które możemy rozwijać. Na przykład chcielibyśmy dobrze grać na jakimś instrumencie. Wtedy to musielibyśmy poświęcić na jego naukę sporo czasu. Jeśli już opanowaliśmy jego grę, to następnie możemy się skupić na dalszym rozwoju, czyli tworzeniu utworów, pisaniu tekstów.