Posts Tagged ‘hasło’

postheadericon Szkoły wyższe – państwowe czy prywatne

Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX stulecia, a wiec przed przemianami ustrojowymi w naszym kraju, szkolnictwo wyższe było tylko państwowe, tylko kilka uczelni w kraju (między innymi Katolicki Uniwersytet Lubelski) nie podlegało państwu. Jednak od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać w naszym kraju prywatne uczelnie wyższe, które w większości zajmowały się kształceniem studentów w systemie zaocznym. Uczelnie takie zachęcały bardzo do wstąpienia w ich progi, reklamując się, że absolwenci danej uczelni bez problemu znajda prace, kusząc kolejnymi otwieranymi kierunkami kształcenia. Prywatne uczelnie wyższe w tym czasie spełniły bardzo pożyteczną rolę, bowiem z jednej strony uruchamiały kierunki kształcenia, prawie nieobecne na uczelniach państwowych, o kierunkach nauczania tradycyjnych, z drugiej zaś strony umożliwiały w większym stopniu studiowanie, gdyż powstawały nawet w stosunkowo niedużych miastach, co miało wpływ na łatwiejszy dostęp do możliwości studiowania dla wielu osób. Jednak z czasem okazało się, że wiele szkół wyższych prywatnych nie egzekwuje w należytym stopniu znajomości wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci kończący taką uczelnie, co zupełnie stało się zaprzeczeniem kształcenia wyższego. Kolejna kwestia jest taka, że prywatne uczelnie wyższe rzadko kształcą w kierunkach technicznych, na które od lat jest największe zapotrzebowanie.

postheadericon Internet źródłem współczesnej wiedzy

Postęp techniczny, także ten związany z przetwarzaniem informacji, sprawia, że coraz częściej zamiast po encyklopedii papierowej sięgamy do internetu szukając potrzebnej wiedzy na dany temat. Jest to wynik postępującego przenoszenia wszelkich dziedzin życia do sfery sieci. Wszyscy, począwszy od dzieci, przez młodzież szkolną, studentów, dorosłych, a nawet starszych, korzystają z informacji zawartych w internecie. Jest to oczywiście bardzo wygodny sposób zdobywania wiedzy, a nawet pewna metoda edukacji w danej dziedzinie. Jednak korzystając z internetowych encyklopedii, kompendiów wiedzy czy innych edukacyjnych portali należy pamiętać o tym, że nie wszystkie z nich przedstawiają wiarygodne informacje. Upowszechnianie się internetu sprawia, że można zacząć traktować przestrzeń wirtualną jako rzetelne źródło przekazujące wiedzę i uczące przeróżnych umiejętności. Istnieją już pewne programy, portale pełniące funkcje edukacyjne, które prezentowaną wiedzę podpierają książkowymi bibliografiami, i takim rzeczywiście można zaufać. Bardzo dobrym pomysłem jest wspieranie czy też patronowanie różnych fundacji czy organizacji edukacyjnych takim portalom, wtedy można mieć pewność, że ma się do czynienia z prawdziwą nauką. Nie jest możliwe zatrzymanie wszechobecności internetu, ale dobrze czasem pamiętać i przypominać sobie, że wiedza i edukacja to także książki i biblioteki, a nie hasło w wyszukiwarce.