DLA PORÓWNANIA

Dla porównania w odróżnieniu do zarysowanego wyżej „wieloczynnikowego” ujęcia źródeł biurokracji — zob. także [Ziele­niewski 1967a, s. 588 w przypisie] — J. Kurnal widzi główne źród­ło biurokratyzmu w przeformalizowaniu instytucji tw nadmiarze obowiązujących w niej przepisów) [Kurnal 1969]. Poza tym wska­zuje on jako „dalsze źródło biurokracji”, nierównomierność sfor­malizowania poszczególnych części instytucji oraz „niedoformali- zowania całości”. Ogólnie więc za jedyne jej źródło poczytuje błędy popełniane w procesie jej sformalizowania.Zacznijmy znów od przykładów — fikcyjnych wprawdzie, ale dobrze charakteryzujących stosunki rzeczywiste.„Mały” departament X jakiegoś urzędu jest formalnie (według „schematu organizacyjnego” podzielony na trzy wydziały, z któ­rych każdy zatrudnia po dwu lub trzech referentów (łącznie w ca­łym departamencie: dyrektor, trzech naczelników wydziałów, siedmiu referentów); sprawy załatwiane w tym departamencie mają charakter wysoce powtarzalny i dość prosty; referenci są dobrze kwalifikowani i doświadczeni, a „spraw” jest mnóstwo, tak że naczelnicy część ich załatwiają osobiście.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)