INNE PRZYCZYNY

Z innych przyczyn niechętnie do rozróżnienia między organizacją for­malną i nieformalną odnosi się — żeby przejść do polskich pisarzy — J. Wacławek, który pisze: „W naszych warunkach wydaje mi się, że ten podział” (na grupy formalne i nieformalne) „przyjęty z socjologii amery­kańskiej, a zwrócony tam głównie przeciwko związkom zawodowym i in­teresom klasowym robotników, ma niewielkie praktyczne wartości użyt­kowe” [Wacławek 1965, s. 57].Zagadnieniem organizacji formalnej i nieformalnej zajmuje się oczywiście także J. Kurnal w książce wskazanej jako lektura obo­wiązkowa [Kurnal 1969],Przez stopień sformalizowania organizacji (por. 4.5.2.) rozumie on „zakres trwałego ograniczenia dowolności zachowań w działa­niu” [Kurnal 1969]. Obserwacja ta wydaje mi się w swojej istocie trafna: im więcej instrukcji i im bardziej te instrukcje są szczegó­łowe (czyli im struktura organizacyjna bardziej sformalizowana), tym mniej wariantów sposobu działania ma do dyspozcyji pod­miot działający, który dowolnie („z własnej woli”, choć niekiedy w konsekwencji tego, że znalazł się w sytuacji przymusowej) po­stanowił stosować się do instrukcji. Ale cytowane wyżej sformu­łowanie wymaga pewnej korekty językowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)