INTERESUJĄCY REFERAT

W interesującym referacie przedstawionym w maju 1968 r. na posie­dzeniu naukowym Zakładu Prakseologii (na referat ten, którego publi­kacja w „Prakseologii” nastąpiła w r. 1969, wypadnie mi się jeszcze powołać w dalszym ciągu tych uwag) — dr M. Bielski zwrócił uwagę na to, że większość socjologów (m. in. spośród polskich: A. Sarapata i K. Doktor) ogranicza organizację formalną do pisanych lub rysowanych wzo­rów zachowań się. Osobiście pragnąłbym podtrzymać swoją koncepcję, w myśl której utrwalenie znaku na trwałym jego nośniku nie jest tu oko­licznością istotną, choć przeważa w społeczeństwach, w których większość ludzi umie czytać, pisać, rysować i „odczytywać” rysunki. Nie mogę się jednak zgodzić z tym, że w społeczeństwach, w których „trudna sztuka pisania” nie była tak rozpowszechniona jak obecnie, nie istniała organi­zacja formalna (np. w wojskach średniowiecznych, w których, poza nie­licznymi wyjątkami, brzydzili się pisaniem i wodzowie, i wojownicy).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)