KAŻDY CZŁOWIEK

Każdy człowiek ma szereg różnych obowiązków wynikających z „ról” przypadających mu w różnych instytucjach, których jest członkiem. W przypadku merytorycznego konfliktu obowiązków wynikających z róż­nych ról odgrywanych przez danego człowieka (np. roli „ojca rodziny” i „pracownika”), a nawet w razie, gdy merytorycznie niesprzeczne obo­wiązki przypadają na tę samą chwilę, powstaje szereg problemów spo­łecznych i moralnych, których tu nie będziemy rozważać. Wystarczy skon­statować, że prawidłowa organizacja współdziałania z sobą instytucji róż­nego rodzaju w szerszym kontekście społecznym wymaga unikania w mia­rę możności takich sytuacji konfliktowych poszczególnych instytucji z ich społecznym otoczeniem — i że na to zagadnienie nie zawsze zwraca się w praktyce dostateczną uwagę, mimo że,w zasadzie jest ono rozwiązalne. Obowiązki poszczególnych członków zespołu należącego do „rdzenia” instytucji (4.1.5.) są uszczegółowieniem zadań jednostek organizacyjnych, których są oni uczestnikami, a obowiązki „człon­ków kręgu zewnętrznego” pochodną ich stosunku do jednostki organizacyjnej stanowiącej rdzeń.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)