Kierowanie przedsiębiorstwem

Realizacja funkcji kierowniczych polega na wykonywaniu czynności typu podejmowanie decyzji, wydawanie poleceń oraz kontrola i wyciąganie wniosków. Podejmowanie decyzji polega na wyborze jednego z kilku dostępnych wariantów. Kolejnym etapem jest uzasadnienie wyboru. Jest to konieczne po to by przekonać pracownika o celowości wykorzystywanej przez niego pracy. Wydanie polecenia określa zakres i termin czynności. Bardzo ważne znaczenie ma kontrola realizacji zamierzeń i planów. Ma na celu zapewnienie poprawności działania i skorygowania błędów i niedociągnięć. Ocena i wnioski z wykonanych zadań powinny być podstawą przebiegu pracy w przyszłości. Osiągnięcie celów firmy zależy od sprawności i poprawności działań kierowniczych. Obowiązkiem każdego kierownika jest również stwarzanie podwładnym warunków umożliwiających wykonanie zadań, motywowanie pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy, oraz zachęcanie ich do ciągłego doskonalenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Pracownicy pełniący funkcje kierownicze powinni znać dobrze przedsiębiorstwo, w którym pracują oraz jego organizację. Zbiór tych wszystkich zasad i funkcji zwanych jest systemem kierowania i zarządzania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)