KŁOPOTY Z PRZEROSTÓW

Kłopoty wynikające z przerostów biurokratyzmu są zjawiskiem bardzo dawnym i bardzo powszechnym. Już w r. 1581 pojawił się w Paryżu pam- flet, w którym urzędników nazwano „podgryzaczami i niszczycielami Pań­stwa, Króla i jego biednego ludu” [Traite 1966, s. 34], a Balzak nazwał biurokrację „gigantyczną potęgą, którą kierują karły” [Mills 1965, s. 184]. Prawie wszystkie państwa w różnych okresach powoływały specjalne organy do „walki z biurokracją”. Spośród bardziej znanych warto przy­pomnieć: komisję utworzoną w Stanach Zjednoczonych A.P. już w r. 1911 przez prezydenta W.H. Tafta (Kongresowa Komisja Sprawności i Ekono­mii), której zadaniem było usprawnienie administracji państwowej [Ma- gyary 1937, s. 116]; Komitet do spraw zarządzania w administracji (Committee on Administrative Management) powołany do życia tamże z koń­cem lat trzydziestych bieżącego stulecia przez prezydenta F.D. Roose- velta; w Polsce międzywojennej funkcjonowało kolejno kilka takich ciał zbiorowych, z których najbardziej czynna była Komisja Usprawnienia Ad­ministracji Publicznej przy Prezydium Rady Ministrów, która funkcjono­wała na przełomie lat trzydziestych pod przewodnictwem Maurycego Ja­roszyńskiego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)