KONCEPCJA MOŻLIWOŚCI

Na jednym z posiedzeń naukowych Zakładu Prakseologii PAN (w ma­ju 1968) dr Gliszczyńska wypowiadając się za możliwością nieuświado­mionych stosunków organizacyjnych zwróciła uwagę na wyniki badań psychologicznych, które potwierdzają możliwość nieświadomych zacho­wań się ludzi. Za koncepcją możliwości nieświadomych stosunków organiza­cyjnych wypowiedział się też S. Chajtman.Ex definitione organizacja formalna łącznie z nieformalną, „nierzeczywista” łącznie z „rzeczywistą” i „świadoma” łącznie z „nieświadomą” stanowią „organizację całkowitą”. Organizacja całkowita ze względu na sformalizowanie pokrywa się z organi­zacją całkowitą ze względu na rzeczywistość i ze względu na świadomość. Stosunki między różnymi częściami organizacji roz­patrywanej. Organizacja „nierzeczywista” występuje bądź dlatego, że „ży­cie poszło naprzód” i dawniej ustalone formalne stosunki organi­zacyjne uległy dezaktualizacji, bądź też dlatego, że — z jakich­kolwiek przyczyn — uczestnicy zespołu nie stosują się do prze­pisów w istocie rzeczy trafnych i celowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)