KOSZT UZYSKANIA INFORMACJI

Koszt uzyskania informacji jest to koszt wszystkich działań dokonanych dla jej uzyskania pojmowany w sposób przedstawio­ny wyżej (3.1.4.). Trzeba go zawsze rozpatrywać w związku z cen- nością [tamże] danej informacji.Czasooszczędność uzyskania informacji jest wprawdzie zależna od szybkości jej uzyskania (im szybciej uzyskujemy wiadomość tym bardziej czasooszczędne jest jej uzyskanie, bo czas samego przekazywania informacji jest częścią czasu, zużywanego łącznie na jej uzyskanie), ale odwrotna zależność nie musi zachodzić. Za- eżnie od okoliczności, a szczególnie w zależności od stosunku kosztu uzyskania informacji do jej cenności dla informowanego, trzeba niekiedy decydować, czy szybkość, czy też czasooszczęd­ność ma stanowić kryterium wyboru postępowania. Tak na przy­kład mając do wyboru, czy pojechać osobiście do siedziby partne­ra dla przeprowadzenia rozmów, czy napisać do niego, oczekiwać odpowiedzi i ewentualnie ponownie napisać żądając dodatkowych wyjaśnień i znów czokac na odpowiedź — kupiec prowadzący operacje międzynarodowe, gdy mu zależy na szybkości wybierze podróż, mimo że na podróż zużyje np. dwa dni, a na napisanie obu listów i przeczytanie obu odpowiedzi — łącznie pół godziny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)