MAŁE GRUPY

„Małe grupy” to przecież też instytucje. Skoro istnieją i utrzymują się, to coś niecoś musi w nich być sformalizowane, choć oczywiście „system znaków tre­ści”, w który to coś jest ujęte, nie musi być utrwalony w postaci zwolna tylko zmieniających się „znaczników”. Mogą to być słowa, a nawet wypowiedzi, które dopiero łącznie z tonem głosu, wy­razem twarzy lub gestem uzyskują właściwe znaczenie.Wiemy już, że grupy „nieformalne”, choć „małe”, mają jed- dnak bardzo wielkie znaczenie w nieformalnej strukturze organi­zacyjnej. Socjologowie poświęcili im, i słusznie, niemało miejsca w swych dziełach. Ponieważ nazwa ich już jest utarta, nie bę­dziemy i my silili się na jakąś nową. Cudzysłów będzie nam jed­nak przypominał, że przy naszym sposobie rozumienia organizacji nieformalnej w znaczeniu atrybutowym jako części tylko organi­zacji całkowitej, grupy „nieformalne” to w istocie grupy o bar­dzo niskim stopniu formalizacji. Interesująca analiza tej problematyki (nie uwzględniająca jed­nak tak silnie, jak my to tu czynimy, stopniowalności organizacji nieformalnej) — zob. [Kurnal 1967].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)