OBOWIĄZEK KIEROWNIKA

Obowiązkiem kierownika każdej jednostki organizacyjnej w danym jej przedziale jest doprowadzić do wykonania jej zadań (5.1.3.). Oczywiście nie jest on — poza jednoosobowymi jednostka­mi organizacyjnymi — w stanie osobiście wykonać wszystkich czynności koniecznych do spełnienia tego obowiązku. Musi więc mieć możność rozdzielenia zadań między swoich podwładnych. Mówimy wtedy o „przekazaniu” każdemu z nich części obowiąz­ków przełożonego (niektórzy stosują tu obce słowo „delegować”). Wraz z przekazaniem obowiązków przełożony powinien zapewnić podwładnym możność ich wykonania i przekazać im odpowiednie uprawnienia do decydowania, a wtedy podwładny przejmuje peł­ną i wyłączną odpowiedzialność za wykonanie przyjętych obo­wiązków. Żaden przełożony nie może jednak przekazać nikomu swego obowiązku wykonywania nadzoru nad własną pracą i pracą swych bezpośrednich podwładnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)