OGÓLNE SFORMUŁOWANIA

Decentralizacja nie da się zrealizować, jeżeli kierownicy nie zro­zumieją, że nie mogą zachować dla siebie władzy przekazanej swym współpracownikom pracującym na niższych szczeblach kierowania;decentralizacja nie będzie skuteczna jeśli odpowiedzialność pro­porcjonalna do uprawnień do decydowania nie zostanie szczerze zaakcep­towana i podtrzymana na wszystkich szczeblach kierowania;decentralizacja wymaga stosowania polityki personalnej opartej na ocenianiu wyników pracy, na przestrzeganiu zadań, na awansowaniu za osiągnięte dobre wyniki i zwalnianiu z pracy w razie wykazania bra­ku zdolności lub niedostatecznych wyników”.W administracji państwowej rozróżnia się decentralizację i dekon­centrację. Rozróżnienie to dotyczy stopnia trwałości przesunięcia upraw­nień do decydowania w związku z „rangą” normy prawnej, określającej to przesunięcie.Wydaje się, że bardziej ogólne sformułowanie tego rozróżnienia moż­na by ująć w ten sposób, że decentralizacją nazywałoby się przesunięcie uprawnień do decydowania w dół na podstawie decyzji instancji wyższej niż ta, której zakres decyzji został zdecentralizowany, a dekoncentracją — przesunięcie ich w dół na podstawie decyzji własnej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)