Polacy i niemcy

Do nierozwiązanych jeszcze problemów historycznego dziedzictwa należał wówczas (i należy nadal) zwrot dóbr kultury. Pod koniec lat 90. toczyła się na forum opinii publicznej debata na ten temat. Polsko-niemieckie pertraktacje od dawna utknęły w martwym punkcie. Problem polega na tym, że wzajemność w zwracaniu sobie dóbr kultury, do której dążą obie strony, jest niemożliwa do osiągnięcia, ponieważ polskie obiekty na ogół ulegały podczas wojny zniszczeniu, rzadziej były rabowane. Skutkiem tego jest, że obecnie znajdują się w Niemczech jedynie nieliczne polskie dobra kultury. Natomiast jeśli chodzi o zbiory niemieckie, to od 1945 r. wiele z nich znajduje się na terenie Polski. Stronie niemieckiej chodzi przede wszystkim o powrót cennego zbioru starodruków, rękopisów i muzykaliów określanych w Polsce mianem „Berlinki”, a pochodzących ze zbiorów Berlińskiej Biblioteki Pruskiej. Zbiory te znajdują się od zakończenia wojny w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich powrót do Niemiec uzasadniano przede wszystkim względami praktycznymi, ponieważ ponowne połączenie zbiorów umożliwiłoby odpowiednie ich zmagazynowanie i udostępnienie naukowcom. Obecnie nie ma widoków na rozwiązanie kompromisowe, które uwzględniłoby zarówno stan ducha Polaków, jak i życzenia niemieckich bibliotek i muzeów, które chciałyby połączyć swoje porozdzierane kolekcje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)