POSZCZEGÓLNE STOSUNKI

Tak więc poszczególne stosunki składające się na organizację w znaczeniu atrybutowym są dla nas ze względu na formalizację niestopniowalne: mogą być albo formalne albo nieformalne. Na­tomiast całość danej konkretnie organizacji w znaczeniu atrybu­towym nie może być w praktyce, jak zaraz zobaczymy, ani całko­wicie formalna ani też całkowicie nieformalna — może być tylko mniej lub bardziej sformalizowana. Zależy to mianowicie od pro­porcji liczby formalnych do liczby nieformalnych stosunków orga­nizacyjnych (które to liczby na danym szczeblu szczegółowości mogą być bardzo wielkie, ale które wyobrażamy sobie jako skoń­czone).O  organizacjach w znaczeniu rzeczowym (a praktycznie o in­stytucjach) można powiedzieć również tylko to, że ich organiza­cja (w znaczeniu atrybutowym) jest bardziej lub mniej sformali­zowana.Odzwierciedlona w czyjejś świadomości („świadoma”) i ujęta w jakiś system znaków treści część struktury organizacyjnej instytucji, to — jak wiemy — jej formalna (widziana statycznie lub dynamicznie) struktura organizacyjna.Im dokładniejsze odzwierciedlenie, im bardziej szczegółowy opis tego odzwierciedlenia, im większa jego część ujęta w jakiś „system znaków treści” i im trwalsze to ujęcie, tym bardziej sformalizowana jest jej struktura organizacyjna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)