POTRZEBNE INFORMACJE

Otrzyma on bowiem w rozmowie wszystkie potrzebne mu infor­macje już na drugi dzień, podczas gdy korespondencja listowna może trwać kilka dni, a przy niesprawnym funkcjonowaniu przed­siębiorstw handlowych i poczty — nawet kilka tygodni. Jeżeli jednak szybkość gra w danym przypadku mniejszą rolę niż cza- sooszczędność i koszt — kupiec wybierze porozumienie listowne, a nie podróż — por. [Zieleniewski… 1963, s. 333]. Niektóre dalsze uwagi o łączności i o obiegu informacji za­wiera lektura obowiązkowa .Problematykę przepływu rzeczy nie będących nośnikami infor­macji omówiliśmy już wyżej przy sposobności rozważań o orga­nizowaniu (4.2.6.). Dla porządku tylko powtórzymy, że chcąc wy­rażać się ściśle, należałoby tu mówić o „rzeczach mających dla członków zespołu instytucji znaczenie nie tylko jako nośniki in­formacji , jako że sam fakt przemieszczania rzeczy zawiera w so­bie dla osób wiedzących o nim co najmniej wiadomość o jej ruchu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)