PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA

Ale przecież wykonanie merytorycznych zadań poszczególnych jednostek orga­nizacyjnych zależy m. in. od przydziału zasobów finansowych. Nie można więc czynić ich odpowiedzialnymi za wykonanie za­dań przekraczających przydzielone im zasoby.Wątpliwości te upadają, gdy do sformułowanej wyżej tezy wprowadzimy zastrzeżenie, że każdy odpowiada za swoje obo­wiązki w granicach posiadanej zewnętrznej możności działania i w zakresie przyznanych mu uprawnień do decydowania. Może­my ją wtedy poprawnie sformułować jako następujący podstawo­wy postulat dobrej organizacji w dynamicznym sensie tego wy­rażenia.Przy prawidłowej organizacji zakres obowiązków każdego pra­cownika powinien sięw granicach posiadanej przezeń zewnętrz­nej możności działania i przyznanych mu uprawnień do decydowania o sposobie ich wykonywania — pokrywać ściśle z zakresem, spraw, za które ponosi on osobistą odpowiedzialność.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)