Prawo miejscowe

Akty prawa miejscowego obowiązują tylko na obszarze właściwości organów, które je wydają. Mogą je wydać samorząd (województwo, powiat, gmina) lub organy administracji rządowej (wojewoda).Są 2 rodzaje aktów prawa miejscowego akty wykonawcze – delegacje do ich wydania określają poszczególne ustawy. Te delegacje maja charakter szczegółowy, bo dotyczą konkretnych zagadnień wynikających z konkretnych ustaw. Drugie z nich to przepisy porządkowe – delegacje do ich wydania też znajdują się w ustawie, tylko że jest spora różnica- ta delegacja ma w dużej mierze charakter blankietowy- organy samorządowe albo administracji rządowej mogą wydawać przepisy porządkowe jeśli nie zostały te materie uregulowane w aktach prawnych niższego rzędu, np. gmina będzie mogła wydać przepisy porządkowe jeżeli dane materie nie zostały wcześniej unormowane np. w rozporządzeniach. To jest związane z ogólną zasadą decentralizacji- czyli brak tym organom samorządowym swobody. To co nie zostało wcześniej uchwalone na szczeblu centralnym, znajduje się w takim układzie gestii samorządu. Chodzi przede wszystkim o uelastycznienie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)