Procesy decyzyjne

Podstawą czynności kierowniczych jest podejmowanie decyzji. Decyzja jest świadomym wyborem dokonywanych przez człowieka. Dotyczy natomiast metody czy kierunków działania. Podejmowane decyzje dotyczą: asortymentu sprzedaży, wybór dostawcy, formę sprzedaży, marży. Warunkiem podjęcia decyzji jest istnienie kilku wariantów rozwiązania danego problemu. Zadaniem kierownika jest wybór najbardziej opłacalnej metody, która przyniesie największe korzyści przedsiębiorstwu. Zarządzający nie jest jednak w stanie przewidzieć, jednoznacznych konsekwencji swego wyboru, dlatego stwarza to dla niego zasadniczą trudność. Podstawą podejmowania decyzji jest informacja, czyli wiadomość o zdarzeniach czy określonym stanie rzeczy. Przeważnie ma ona formę pisemną. Jest ona niezbędnym warunkiem do podjęcia właściwej decyzji. Kolejnymi elementami procesu decyzyjnego są: kontrola, działanie i polecenie. Od poprawności podjętych decyzji zależy efektywne zarządzanie w firmie. Aby były poprawne, podejmujący je musi posiadać wiele różnorodnych informacji o zdarzeniach faktach i zjawiskach ekonomicznych. Informacja musi być: rzetelna, dokładna, kompletna, poprawna i opłacalna ekonomicznie. Wymienione cechy są bardzo ważne gdyż bez nich informacje tracą swą ważność i znaczenie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)