Sceptycyzm

W Niemczech zaś istnieje spora grupa respondentów (około 1/3 próby), która bardzo sceptycznie podchodzi do bliższej współpracy z Polską. Wizerunek Polski jest nadal stosunkowo mało skrystalizowany. Około l/4 badanych nie ma żadnych kontaktów z Polską i nie ma z nią też żadnych skojarzeń – lub przede wszystkim negatywne. Szczególną rolę we wzmacnianiu owych negatywnych skojarzeń i ocen odgrywają media. Osoby, dla których właśnie media stanowią jedyne bądź główne źródło kontaktu z Polską, mają gorszy obraz wschodnich sąsiadów. Ci zaś, którzy osobiście odwiedzili Polskę przeciwnie, zacznie częściej podkreślają pozytywne elementy wizerunku, Są to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego. To być może jeden z bardziej spektakularnych wniosków z naszych badań. Istniało wszak ryzyko, że wobec kilku dziesięcioleci propagandy komunistycznej NRD, a także wobec problemów na rynku pracy we wschodnich landach, mieszkańcy landów przygranicznych będą myśleli o Polsce i Polakach z niechęcią; że konflikt dystrybucyjny z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy przyjezdni z Polski wzbudzali w NRD niechęć powodowaną obawami przed wykupem deficytowych towarów, w innych warunkach systemowych może wrócić w postaci konfliktu na rynku pracy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)