SPOJRZENIE NA INSTYTUCJĘ

W rzeczywistości z reguły współistnieją ze sobą różne insty­tucje o różnym stopniu formalizacji. Współistnienie polega przy tym nie tylko na przestrzennym przenikaniu się, lecz także na tym, że wszyscy lub niektórzy członkowie jednej instytucji wcho­dzą jednocześnie w skład zespołów innych instytucji, a przynaj­mniej innych grup społecznych. Aby się o tym przekonać, spróbujmy spojrzeć na jakąś znaną nam instytucję. Przyjmijmy, że pracuje w niej 10 osób: ob. ob. A. B, C, D, E, F, G, H, I i J. Każda z nich jest uczestnikiem tej in­stytucji. Ale każda z nich jest jednocześnie uczestnikiem innych instytucji, np. związku zawodowego pracowników, mieszkańców miejscowości X, narodu polskiego. Niektórzy pracownicy (np. oby­watele A, B, C i D) są ponadto członkami innej jeszcze instytu­cji — Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej lub, mówiąc ści­ślej, odpowiedniej partyjnej komórki organizacyjnej. Inni (np. E, F, G, H) są członkami instytucji zwanej Kościołem Katolickim.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)