STOPNIE SFORMALIZOWANIA

Warto tu wspomnieć, że w tejże dyskusji mgr M. Dobrzyński przy­pomniał podobne rozróżnienie trzech typów niesformalizowanych zacho­wań się — dyskutowane, jak powiedział, w katedrze Teorii Organizacji Zarządzania Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, mianowicie: 1) nie­formalne — nie związane z celami instytucji, 2) antyformalne: sprzeczne z obowiązującymi w niej regułami, 3) pozaformalne — zgodne z celami instytucji, ale nie objęte obowiązującymi w niej regułami — por. [Do­brzyński 1968, s. 183].O  stopniach sformalizowania poszczególnych stosunków orga­nizacyjnych (elementów struktury rozpatrywanej statycznie i/albo czynów prostych) można by mówić tylko w takim przypadku,gdyby omówione wyżej znaczenia terminu „„nieformalny” trakto­wać jako jego przypadki poszczególne — różne pod względem stopnia formalizacji. Jeżeli jednak za kryterium odróżnienia orga­nizacji formalnej i nieformalnej przyjmiemy, tak jak to w tej książce czynimy, odpowiedź na pytanie, czy wzór struktury (rze­czy lub procesu) został czy nie został ujęty w jakikolwiek system znaków, to nie ma powodu organizacji „antyformalnej” lub „po- zaformalnej” uważać za mniej lub bardziej nieformalną niż orga­nizacja „nieformalna” w znaczeniu zastosowanym przez M. Do­brzyńskiego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)