SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

O ile jednak wzrost, kosztu spowodowany przy­spieszeniem ruchu ulega — często z nadwyżką — skompensowa­niu przez spadek udziału kosztów stałych, o tyle wzrost kosztu wywołany zwiększeniem liczby „węzłów” lub trwaniem „posto­jów” sumuje się ze wzrostem kosztu spowodowanym przez spadek ogólnej szybkości otrzymywania rzeczy i informacji i wywołanym przez to wzrostem udziału kosztów stałych. Tak więc przyspie­szanie ruchu może się okazać ekonomiczne i korzystne (gdy jest niezbędne lub gdy w ogólnym wyniku daje oszczędność), nato­miast zwiększanie liczby „węzłów” lub czasu trwania postojów trzeba zawsze traktować jako zło konieczne, dopuszczalne tylko wtedy, gdy względy organizacyjne nie pozwalają go uniknąć. Stąd też szczególne znaczenie, jakie dla usprawnienia funkcjonowania instytucji ma upraszczanie procesów pracy i skracanie dróg prze­pływu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)