Umowa sprzedaży

Sprzedaż jest to najczęściej zawierana umowa z umów cywilnoprawnych. Jej istota polega na tym, że sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy i wydania jej kupującemu , a ten z kolei jest zobowiązany do odebrania rzeczy i zapłaty ceny za tę rzecz sprzedawcy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem kupującego za jakiekolwiek wady rzeczy, które zmniejszają jej wartość lub użyteczność, choć może być z niej zwolniony w chwili gdy kupujący wiedział o wadzie w momencie zawarcia umowy. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny jeżeli rzecz ma wady, jednak w wypadku gdy sprzedawca niezwłocznie wadliwą rzecz wymieni na rzecz wolną od wad lub te wady usunie, wówczas kupującemu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje. Kodeks cywilny określa termin reklamacyjny jako miesiąc od wykrycia wady. W ciągu tego czasu kupujący musi zgłosić sprzedawcy swoją wiedzę na temat wykrytej wady. Z umową sprzedaży wiąże się też pojęcie gwarancji jakości, która różni się od rękojmi tym, że sam sprzedawca wydając dokument gwarancyjny zobowiązuje się tym samym do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia kupującemu rzeczy wolnych od wad w terminie określonym w tym dokumencie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)