Umowy międzynarodowe

Ratyfikowane umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sejm w ustawie w przypadku kolizji z ustawą będą miały pierwszeństwo. Może być ewentualnie zgoda wyrażona w referendum.Rzeczypospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego- zwyczaj, umowy międzynarodowe i ogólne zasady prawa. Zwyczaj będzie pod Konstytucją. Umowy międzynarodowe nieratyfikowane (zatwierdzane) będą po ustawą, ogólne zasady prawa pod Konstytucją. Prawo stanowione przez organizację międzynarodową o charakterze integracyjnym jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed ustawą w przypadku ich kolizji. Chodzi to o decyzje, dyrektywy i rozporządzenia. Można umiejscowić je na równi z ustawami. W przypadku kolizji mamy taką samą sytuację jak w przypadku ratyfikowanych umów międzynarodowych, za uprzednia zgoda wyrażoną w ustawie. Spore znaczenie może mieć też hierarchia aktów prawa międzynarodowego. Jeśli chodzi o prawo wspólnotowe (decyzje, dyrektywy, rozporządzenia) to hierarchii nie ma.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)