W DYNAMICZNEJ STRUKTURZE

W strukturze widzianej dynamicznie wchodzą w grę: działa­nia ludzi wyrażające się w przebiegach organizacyjnych; ewen­tualne istnienie grup „nieformalnych”; cele tych grup; i osoby ich przywódców. Formułując przykłady organizacji nieformalnej położyłem na­cisk na odchylenie organizacji rzeczywistej od organizacji for­malnej. Nie należy jednak, jak zobaczymy (wykres 4.5.1.-5.), iden­tyfikować ani organizacji nieformalnej ani też, jak to czyni np. P. Atteslander [1959, s. 76], organizacji formalnej z rzeczywistą.Mimo to doświadczenie uczy, że uczestnicy zespołu danej in­stytucji zapytani o jakąś okoliczność, co do której organizacja nieformalna może się różnić od formalnej, z reguły w pierwszym rzędzie podają dane dotyczące organizacji formalnej. Dopiero po zapytaniu ich, czy rzeczywisty stan rzeczy nie różni się w czymś od ustaleń formalnych, są oni zdolni dostrzec występujące ewen­tualnie różnice. A przecież w istocie „liczy się” głównie to, co jest w rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)