W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Poza tym propono­wana jednostka tylko bardzo niedoskonale spełnia drugi z na­szych postulatów (słowo słowu nawet poza kontekstem nierówne, a cóż dopiero w kontekście).W zakresie ograniczonym do wiadomości przekazywanych w języku mówionym lub pisanym proponowana przez Slezingera jednostka informacji wydaje się jednak jedyną, która daje się w instytucjach praktycznie zastosować.Zdaniem autora „niezbędny w systemie produkcyjnym rozmiar infor­macji wyrażony, liczbą słów In można określić jako sumę iloczynów ich przedmiotowych nośników” (zapewne ma się tu na myśli pisma, sprawozda­nia i tym podobne „dokumenty”) „(xi, X2 … xit) i liczby słów zawartych w każdym takim nośniku (m, m, … nic) w jednostce czasu (h, t2, … tk)” [tamże]. Tak więc niezbędny rozmiar informacji można wyrazić za pomo­cą wzoru.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)