WIELKA ZARAZA

„Wielka zaraza biurokracji, straszniejsza niż rak, niż gruźlica, niż choroby wieńcowe — najgroźniejsze schorzenie środka XX wieku” [Putrament 1967, s. 176] — oto jak widzi sprawę biuro­kracji znany literat z pewnością świetnie wyczuwający stanowisko szerokiej opinii publicznej.Zobaczymy zaś za chwilę, że wybitny polski socjolog charak­teryzuje biurokrację jako system zapewniający „maksymalną sprawność i skuteczność działania”.Podobne różnice występują też zresztą i na Zachodzie.W literaturze marksistowskiej przeważa ostro krytyczny sto­sunek do cech charakteryzujących biurokrację pojmowaną jako określona warstwa społeczna, mianowicie warstwa urzędników po­średnicząca w wykonywaniu władzy i mająca w społeczeństwach klasowych tendencję do przechwytywania jej we własnym intere- się z rąk klasy panującej — ostatecznie kosztem klas pracujących. Krytykując poglądy Hegla K. Marks stwierdza, że biurokracja „uważa samą siebie za ostateczny cel państwa”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)