WNIKLIWA ANALIZA

W prak­tyce zwykle tylko przez niedługi czas po wprowadzeniu formula­rza bywają wypełniane wszystkie i tylko te rubryki, które pier­wotnie przewidziano, co świadczy o powszechności zjawiska od­chyleń rzeczywistych przebiegów od ich formalnego wzorca.Gdybyśmy dokonali bardziej wnikliwej analizy zachowań się ludzi w różnych instytucjach, zauważylibyśmy niewątpliwie wiele, bardzo wiele, rozmaitych mniej lub bardziej utrwalonych (po­wtarzających się) sposobów działania, które nigdy nie ustalone w żadnym przepisie ani w żadnej uchwale, nie zostały utrwalone na piśmie ani nawet sformułowane ustnie, ale które na ogół są przez członków zespołu świadomie, podświadomie lub nawet zu­pełnie nieświadomie przestrzegane. Niektóre z tych sposobów dzia­łania można określić jako zwyczaje (2.1.2.) dość powszechne, inne jako lokalne; niektóre utrzymują się dość długo, inne tylko prze­lotnie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)