WSPÓŁISTNIEJĄCE ZE SOBĄ INSTYTUCJE

Współistniejące z sobą jednostki organizacyjne różnią się od siebie z reguły m. in. stopniem sformalizowania. Bardziej sfor­malizowane są zarazem „bardziej widoczne”, choć ze względu na właściwe im cele nie zawsze funkcjonują bardziej skutecznie. Gdy rozpatrujemy współistnienie dwu jednostek organizacyjnych o róż­nym stopniu sformalizowania, mamy tendencję o bardziej sfor­malizowanej mówić jako o „formalnej jednostce organizacyjnej”, podczas gdy mniej formalną jesteśmy skłonni określać jako „nie­formalną”. Wrócimy do tego zagadnienia niżej (5.4.6.) rozpatrując wytycz­ne odnoszenia się kierowników instytucji bardziej sformalizowa­nych do współistniejących z nimi instytucji mniej sformalizowa­nych (małych grup „nieformalnych”).  Mówiąc o „znaczeniu” kierowania mamy na myśli dwie zu­pełnie różne sprawy: treść (sens) terminu kierowanie i jego po­chodnych z jednej strony oraz ważność czynności kierowania i ro­lę spełnianą przez tę czynność w procesie działania zbiorowego z drugiej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)